Φάσμα Προϊόντων

Η ANGELIDES Ε.Π.Ε. παρέχει ετοιμοπαράδοτα και πρακτικά προιόντα (υπηρεσίες) τα οποία εξοικονομούν χρόνο και χρήμα σε οποιονδήποτε οικογενειακό, επιχειρηματικό ή επαγγελματικό σχεδιασμό.

Επιτυγχάνεται η πρόσβαση σε επιτελείο εξειδικευμένων συμβούλων με πολύχρονη πείρα της ANGELIDES Ε.Π.Ε. οι οποίοι προσφέρουν ετοιμοπαράδοτες και πρακτικές λύσεις σε πολύ χαμηλό κόστος δια την προστασία και ανάπτυξη οποιασδήποτε οικογενειακής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας.

Μερικά από τα προ-πληρωμένα προιόντα της Εταιρείας είναι:

Οικογενειακός σχεδιασμός

-  Μελέτη εγράφων πάσης φύσεως
-  Διαδικασία υπογραφής συμβολαίων
-  Προετοιμασία επιστολών πάσης φύσεως
-  Συγγραφή ή αναθεώρηση διαθήκης
-  Προστασία / ασφαλιστική κάλυψη κινητής ή ακίνητης περιουσίας
-  Ασφαλιστική κάλυψη αυτοκινήτου
-  Συγγραφή εξιουσιοδοτήσεων πάσης φύσεως
-  Έλεγχος / γνωμοδότηση συμβουλαίων πάσης φύσεως κτλ.

Επιχειρηματικός σχεδιασμός

-  Προετοιμασία επιχειρηματικών επιστολών πάσης φύσεως
-  Συγγραφή συμβολαίων εργοδότησης
-  Συγγραφή συμφωνητικών μεταπώλησης
-  Συγγραφή συμφωνητικών αντιπροσώπευσης
-  Συγγραφή συμβολαίων προληπικής συντήρησης
-  Συγγραφή συμβολαίων αγοράς μηχανημάτων / εξοπλισμού κτλ.
-  Συγγραφή συμβολαίων ενοικίασης μηχανημάτων ή αυτοκινήτων κτλ.
-  Προετοιμασία προειδοποιητικών επιστολών δια επισφαλείς εισπράξεις
-  Έλεγχος / γνωμοδότηση συμβολαίων πάσης φύσεως
-  Ενημέρωση οικονομικών / πολιτικών εξελίξεων
-  Ασφάλιστική κάλυψη ακινήτων / αυτοκινήτων / εξοπλισμού κτλ