Πελάτες

Ανάμεσα στους επιλεγμένους πελάτες που απολαμβάνουν την μοναδική αντιμετώπιση των εμπείρων στελεχών της ANGELIDES Ε.Π.Ε., από την ίδρυση της εταιρείας το 2001, συμπεριλαμβάνονται μερικές Ελληνικές και Κυπριακές εταιρείες π.χ.

Στην Αθήνα

-  Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε.

-  ERGOTRAK A.E.

-  YPSILON FINE FOODS Ε.Π.Ε.

-  MAD DOG Α.Ε.

Στην Λευκωσία

-  Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

-  A.S. Tryfon Agencies Ltd

-  LOIZOUDI Ltd

-  Apostolos Papadopoulos Ltd

-  Trypac Ltd