Κοινωνικές Δραστηριότητες

Ο Δ. Αγγελίδης χρησιμοποιεί σύγχρονες μορφές κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook, twitter, plaxo, flickr, LinkedIn κτλ.

Τον Ιανουάριο του 2011 ο Δ. Αγγελίδης έγινε Εκδότης και Διαχειριστής της Ημερήσιας Ηλεκτρονικής Εφημερίδας Kifisia Press η οποία σχολιάζει οτιδήποτε γράφεται ή λέγεται ή υποκρύπτεται. Κυρίως όμως δίνει την δική της οπτική γωνία και παρουσιάζει κρυμμένες πτυχές των εξελίξεων γενικά και της νέας Διοικητικής Αρχής του ενιαίου Δήμου Κηφισιάς ειδικά.