Διακρίσεις

Από το Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδος

Το 1978 το Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδος απένεμε στον Δ. Αγγελίδη κατά την διάρκεια του Α΄ Συνεδρίου Οικονομικής Ανάπτυξης δίπλωμα δια την ενεργό συμμετοχή του εις την μελέτη των δυνατοτήτων της Ελληνικής Οικονομίας.

Από το Institute of Directors ( IoD ) του Ηνωμένου Βασιλείου

Το 1989 το Ινστιτούτο Διοικητικών Συμβούλων (IoD) του Λονδίνου, αποφάσισε να κάνει Επίτιμο Μέλος του τον Δ. Αγγελίδη για τον υψηλό βαθμό επαγγελματικής (α) ικανότητας σαν Διευθύνων Σύμβουλος και (β) γνώσης των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Δικαιούται έκτοτε σύμφωνα με το Βασιλικό Καταστατικό του Ινστιτούτου να χρησιμοποιεί μετά το όνομά του τα αρχικά FIoD.

Από το Ινστιτούτο AlexanderHamilton των ΗΠΑ

Το 1990 το Ινστιτούτο AlexanderHamiltonτης Αμερικής, αποφάσισε να κάνει Μέλος του τον Δ. Αγγελίδη σε αναγνώριση των συνεχών προσπαθειών του για την απόκτηση και εφαρμογή γνώσεων της μοντέρνας επιχειρηματικής πρακτικής.

Από την Κυβέρνηση της Σουηδίας

παράσημο του Βασιλικού Τάγματος του Πολικού Αστέρα

Το 2004 ο βασιλιάς της Σουηδίας Κάρολος Γουσταύος XVI τίμησε με το παράσημο του Βασιλικού Τάγματος του Πολικού Αστέρα τον Δ. Αγγελίδη, σε αναγνώριση των πολύχρονων υπηρεσιών του που αφιέρωσε στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ της Σουηδίας και της Ελλάδας.

Από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο της Κύπρου

Τον Μάρτιο του 2005 η Διοικούσα Επιτροπή του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου αποφάσισε να συμπεριλάβει τον Δ. Αγγελίδη στον ειδικό κατάλογο (μητρώο) Πραγματογνωμόνων του Επιμελητηρίου.