Εταιρικό Προφίλ

Η ANGELIDES ΕΠΕ διαθέτει επιτελείο ανεξάρτητων συμβούλων με πολύχρονη και πολύπλευρη πείρα στον τομέα του επαγγελματικού management, σε Ελληνικές, Κυπριακές και Διεθνείς εταιρείες. Αυτό της δίνει την ικανότητα να αναπτύσσει και να εφαρμόζει πρακτικές και καθολικές λύσεις σε οποιαδήποτε επιχειρηματική ή επαγγελματική πρόκληση.

Ο στόχος της Εταιρείας για προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών και η αφοσίωσή της στην τέλεια εξυπηρέτηση του πελάτη, αντανακλά τη δέσμευσή της να προσφέρει κατάλληλα εργαλεία και στήριξη για την επαγγελματική επιτυχία των πελατών της.

Πρωταρχικός σκοπός της Εταιρείας είναι η επεξεργασία ρεαλιστικών λύσεων, η μεταφορά τεχνογνωσίας και η συνεχής καθοδήγηση και υποστήριξη στους πελάτες της.

Η Εταιρεία έχει επίσης δημιουργήσει στρατηγικές συμμαχίες με παλαιές ανεξάρτητες Εταιρείες Συμβούλων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στη Κύπρο, επιτυχημένες η κάθε μία στον τομέα της, για την καλύτερη αντιμετώπιση των επιχειρηματικών προκλήσεων της «Νέας Οικονομίας».